SoNoRo

Universitatea Babeș-Bolyai, Sala Auditorium Maximum

Str. Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca

  • Medium

Așezată într-o zonă cu un puternic caracter interetnic și interconfesional, Universitatea Babeș-Bolyai a adoptat ca principală direcție de dezvoltare multiculturalismul, având în rândurile sale studenți, respectiv cadre didactice de etnie română, maghiară și germană.

Universitatea clujeană stă pe suportul unei evoluții îndelungate a încercărilor de a stabili un așezământ de studii superioare în Transilvania – o zonă atrăgătoare pentru europenii vestici și o arenă a confruntărilor religioase și, mai târziu, politice ce țin de istoria continentului nostru.

Universitatea Babeș-Bolyai este cea mai veche instituție academică din România care și-a asumat întreaga tradiție academică din Transilvania, inaugurată prin Colegiul iezuit înființat la Cluj de principele Báthory ªtefan în 1581.

Universitatea Babeș-Bolyai sintetizează întreaga tradiție culturală, științifică și confesională în Transilvania. Universitatea Babeș-Bolyai dezvoltă un program educațional multicultural și multilingual în conformitate cu legile în vigoare în România și în acord cu valorile europene.

Dezvoltarea menționată a presupus multe decizii de importanță crucială și inițiative radical noi în privința organizării studiilor, dezvoltării cercetării științifice, extinderii serviciilor către comunitate, modernizării infrastructurii, creării rețelei avansate de comunicație, implicării Universității Babeș-Bolyai în democratizarea din România.